Місія та бачення

Місія

Сприяти розбудові громадянського суспільства в Україні, шляхом активізації зусиль місцевих громад спрямованих на захист своїх законних прав та інтересів, першочергово на вирішення місцевих екологічних проблем.

Бачення

Створення умов для сталого розвитку Причорноморського регіону за допомогою реалізації проектів спрямованих на відновлення порушених екосистем, збереження природних та впровадження альтернативних екологічно – безпечних технологій у сільському господарстві, енергетиці, санітарії.

  • Організація видає з 1998 року інформаційний вісник. «ЕКОбюлетень» з 1998 по 2009 рік
  • «Ойкумена» з 2010 по даний час